Fundacja ECCC

Organizacja, której celem jest promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie kompetencji kluczowych. Od wielu lat wyznacza standardy kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach zaawansowania, w różnych obszarach ich zastosowań.

Współpracuje z Komisją Europejską w zakresie wdrażania w Polsce Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Europy DIGCOMP. Posiada wystandaryzowany system kształcenia, walidacji i certyfikacji kompetencji informatycznych. Propaguje edukację, zdobywanie wiedzy,  wspiera inicjatywy rozwijające kompetencje cyfrowe.

Stowarzyszenie Humaneo

Stowarzyszenie działające na rzecz szeroko rozumianej edukacji i aktywizacji zawodowej. Jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie innowacyjnych działań, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. Jest organizacją tworzoną przez zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby różnych środowisk. 

Od początku swego istnienia współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków, akredytowanych trenerów i egzaminatorów. Tworzy i promuje standardy kształcenia i certyfikacji kompetencji, współpracując z partnerami edukacyjnymi w kraju i za granicą. Pełnieni funkcję Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC, który przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na Egzaminatorów i Trenerów ECCC.

WSPIERAJĄ NAS

ECCC Foundation started a Distance Teaching Project

To support teachers in their work, ECCC Foundation started a Distance Teaching project by online training, giving instructions, tools and finally a testThe training includes acquiring knowledge and understanding of digital competences, based on DigComp. Find out more about the project and resultsZOBACZ