Już teraz poznaj treść szkolenia PI M21 Zdalne nauczanie

Zobacz wybrane materiały szkoleniowe które udostępniliśmy w ramach darmowego modułu PI M21 Zdalne nauczanie.

Po zakończeniu pracy i zweryfikowaniu swoich umiejętności otrzymasz międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych z modułu IP M21 Zdalne nauczanie.

Poznaj materiały i ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TYLKO 7 LEKCJI DZIELI CIĘ OD UZYSKANIA MIĘDZYNARODOWEGO CERTYFIKATU EUROPEJSKICH KOMPETENCJI CYFROWYCH PI M21 ZDALNE NAUCZANIE

Materiał szkoleniowy proponowany w ramach modułu certyfikacyjnego został podzielony na 7 lekcji. Po każdej z nich, uczestnik odpowiada na 4 proste pytania. Ukończenie wszystkich lekcji jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu ECCC PI M21 Zdalne nauczanie.

Już teraz zobacz w skrócie, jak wyglądają poszczególne lekcje!

 

 

Lekcja 1

KORZYŚCI, WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI, CZYNNOŚCI WYKONYWANE W GOOGLE CLASSROOM

Dzięki Lekcji 1 dowiesz się, że Google Classroom to bezpłatna usługa internetowa dla szkół, organizacji non-profit i osób korzystających z osobistych kont Google Classroom ułatwia uczniom i nauczycielom komunikowanie się między sobą, zarówno w szkole, jak i poza nią. Poznasz korzyści wynikające z użytkowania Google Classroom takie jak: łatwa konfiguracja, oszczędność czasu, lepsza organizacja, współpraca z innymi przeglądarkami i aplikacjami, bezpieczeństwo w sieci.

Dowiesz się, że nauczyciel może tworzyć zajęcia, zarządzać nimi, przekazywać uwagi i wystawiać oceny w czasie rzeczywistym. Z kolei uczeń ma możliwość śledzenia materiałów, dodawania ich, przesyłania zadań i otrzymywania ocen.

Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 

Lekcja 2

KONTO GOOGLE, REJESTRACJA NOWEGO KONTA

Dzięki  Lekcji 2 dowiesz się,  jak poprawnie oraz bezproblemowo korzystać z narzędzi Google Classroom. Przed przystąpieniem do pracy na dedykowanej aplikacji, konieczne jest posiadanie konta Google. Jak je założyć?

 

Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 

 

Lekcja 3

APLIKACJA GOOGLE CLASSROOM

W lekcji 3 dowiesz się jak rozpocząć pracę z aplikacją Google Classroom- wystarczy po zalogowaniu na konto Google, wybrać opcję Classroom dostępną pod przyciskiem Aplikacje Google, a następnie utworzyć zajęcia. Po utworzeniu nowych zajęć pojawi się monit informujący o możliwości dodawania nowych uczniów lub podania kodu zajęć.

W głównym panelu widzimy aktywną zakładkę Strumień, gdzie widoczne są wszystkie działania uczniów i nauczyciela, oraz karty ZadaniaOsoby i  Oceny.

 

Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 

 

Lekcja 4

KARTA STRUMIEŃ, PUBLIKACJA POSTÓW

Omówione zostaną możliwości jakie oferuje Google  Classroom pod kątem zamieszczania materiałów oraz współpracy z uczniami i innymi nauczycielami. W dolnej części panelu  karty Strumień widnieje pozycja Udostępnij coś swojej klasie służąca udostępnianiu materiałów uczniom przypisanym do zajęć. w postaci postów.Jeżeli stworzymy posty, będzie można z nich korzystać w przyszłości ponownie wywołując funkcję Użyj posta ponownie.

Istnieje możliwość dodawania plików z dysku Google, urządzenia, Youtube, adresu URL.

 

 
Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 


Lekcja 5

KARTA OSOBY

Karta ta widoczna jest tylko dla użytkowników z uprawnieniami nauczyciela. Na tej karcie widoczni są zaproszeni do zajęć użytkownicy oraz obecni uczniowie i nauczyciele. Mamy także możliwość zaproszenia kolejnych osób. W jaki sposób dodawać nowe osoby?

 

 
Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 

 

Lekcja 6

KARTA ZADANIA (TEMAT, PROJEKT, PYTANIE, MATERIAŁ, DODATKOWE ELEMENTY)

Karta Zadania-w tym miejscu można przypisać zadania uczniom do zajęć, tworzyć projekty i pytania dla uczestników oraz korzystać z możliwości tworzenia tematów służących do porządkowania treści w moduły lub jednostki. Na karcie tej (podobnie jak z postami na karcie Strumień), także można układać zadania w dowolnej kolejności tak, jak mają je widzieć uczniowie. Dodatkowo jest tu możliwość przejścia do kalendarza Google, gdzie zapisywane są przykładowo daty oddania danych zadań / projektów. Mamy też podgląd zajęć na dysku Google.

 

 
 
 
Już to umiesz? Przejdź do kolejnej lekcji.

 

 

 

 

Lekcja 7

KARTA OCENY

W tym miejscu można edytować przypisane zadania uczniom do zajęć, przechodzić do oceny nadesłanych odpowiedzi, przeglądać w formie tabelarycznej wyniki już uzyskanych ocen / punktów, a także obserwować zestawienie średniej ocen / punktów. Warto podkreślić, iż uczniowie nie widzą tej karty – jest ona dostępna tylko dla nauczycieli.

Zadając projekt / pytanie do wykonania, możemy bezpośrednio z karty Oceny edytować lub nawet usunąć zadane wartości. Jeżeli uczeń chce odpowiedzieć na nasze zadanie, to może przesłać konkretny plik z dysku komputera, czy też dysku Google oraz może dodać link do materiału z odpowiedzią. Uczeń także może wykorzystać dokumenty Google do stworzenia od podstaw danego zagadnienia.

 
 

TO TYLKO NAMIASTKA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, KTÓRE ZNAJDZIESZ LOGUJĄC SIĘ NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ ECCC!

Chcesz otrzymać Certyfikat Europejskich Kompetencji Cyfrowych?

Wypełnij FORMULARZ
lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.